Iskanje po ključni besedi

ROK ZA PRIJAVO:

11

APRIL 2022

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

ROK ZA PRIJAVO:

DO PORABE SREDSTEV

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

ROK ZA PRIJAVO:

DO PORABE SREDSTEV

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

ROK ZA PRIJAVO:

31

MAR - 2023

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Namen in cilj javnega poziva MSP podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

ROK ZA PRIJAVO:

31

MAR - 2023

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke

Namen in cilj tega javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

ROK ZA PRIJAVO:

17

DEC - 2021

2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. To so dejavnosti na področju turizma, trgovine, proizvodnje, storitvenih dejavnosti, lokalne samooskrbe, ravnanje z organskimi odpadki, dodajanje vrednosti lesu itd.

ROK ZA PRIJAVO:

31

MAR - 2023

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

ROK ZA PRIJAVO:

25

FEB - 2022

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Prijavijo se lahko podjetja registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah: gospodarske družbe, sp-ji ter zadruge. Razpis določa še druge določbe in glavne dejavnosti podjetja, ki se ne morejo prijaviti na ta razpis.

ROK ZA PRIJAVO:

20

OKT - 2021

Javni razpis P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika (= MSP) podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323