Iskanje po ključni besedi

2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. To so dejavnosti na področju turizma, trgovine, proizvodnje, storitvenih dejavnosti, lokalne samooskrbe, ravnanje z organskimi odpadki, dodajanje vrednosti lesu itd. Nove dejavnosti morajo omogočati vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju, izboljšati dohodkovni položaj in zaposlitvene možnosti na podeželju ter krepiti podjetništvo na podeželju.

Upravičene vrste naložb so:
– ureditev objektov,
– vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in
– nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, vključno z IKT.

OPIS:
Upravičenec do prijave & podpore je lahko:
– gospodarska družba,
– samostojni podjetnik posameznik,
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– zavod ali
– zadruga.

Prijavitelj mora biti po velikosti mikro ali malo podjetje.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

SREDSTVA:
– Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000 eurov, od tega 10.000.000 eurov za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter 5.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).
– Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eur na vlogo in ne več kot 200.000 eur (sredstva se dodeljujejo po shemi de minimis).
– Stopnja javne podpore za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je 50 % upravičenih stroškov naložbe.
– Upravičeni so stroški naložb, ki so časovno nastali po vložitvi vloge.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323