Iskanje po ključni besedi

Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih partnerjev, ki morata biti MSP (mala in srednje velika podjetja) . Rezultat projektov mora biti izvedena celovita digitalna preobrazba podjetja ali digitalna preobrazba njegovih posameznih poslovnih funkcij. Ključni dokument, ki je temelj za izvedbo digitalne preobrazbe podjetja ali posamezne poslovne funkcije, je digitalna strategija.

Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi skupin podjetij in/ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij (npr.: proizvodnja oziroma ključna storitvena dejavnost, nabava, prodaja, trženje, logistika, finančno upravljanje, ipd.) podjetij, s čimer se bo vplivalo na dvig in rast produktivnosti; optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja; ter večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev na strani ponudbe naprednih tehnologij in inovativnih rešitev za digitalno preobrazbo podjetij.

OPIS:
Za digitalno preobrazbo, ki je predmet projekta, se mora uporabiti najmanj tri izmed naprednih digitalnih tehnologij:
– robotika in/ali avtomatizacija procesov,
– internet stvari,
– umetna inteligenca za preobrazbo odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo),
– blockchain tehnologije/tehnologije distribuiranih zapisov,
– platforme za povezovanje naprednih tehnologij in sinhronizacijo njihove uporabe in optimalno izvedbo digitalnih dvojčkov (interne in zunanje integracijske platforme),
– velepodatki in/ali kvantno računalništvo,
– virtualna resničnost (VR) ali obogatena resničnost (AR) ali razširjena resničnost (XR),
– 3D tiskanje.

Celoten projekt mora biti sestavljen iz treh faz
1. faza: Priprava digitalne strategije skupaj z opredelitvijo naprednih tehnologij za celovito digitalno preobrazbo
2. faza: Tehnološka krepitev za digitalno preobrazbo, ki zajema izvedbo investicije v HW / SW, raziskave in razvoj ter testiranje
3. faza: Implementacija rešitev digitalne preobrazbe v poslovne procese oziroma funkcije

POGOJI:
Konzorcij, ki se z vlogo prijavi na ta javni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– Sestavljen mora biti iz najmanj treh in največ desetih sodelujočih konzorcijskih partnerjev, od katerih mora biti vodilni partner veliko podjetje. Poleg tega morata najmanj dva konzorcijska partnerja po velikosti ustrezati definiciji MSP. Potrebno vključiti tudi start-up in scale-up podjetje
– vsak konzorcijski partner mora biti ustanovljen na podlagi ZGD (d.o.o., d.d. ipd) , sp, ali zadruga

SREDSTVA:
– Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 44 mio EUR.
– Projekti so se lahko začeli izvajati najprej s 1.1.21 in se lahko izvajajo najkasneje do 31.3.24.
– Načrtovana vrednost celotnih stroškov projekta digitalne preobrazbe (bruto) mora znašati vsaj 1.000.000 EUR.
– Načrtovana višina sofinanciranja za projekt digitalne preobrazbe (neto) znaša lahko največ 2.200.000 EUR.
– V projektu mora skupna načrtovana vrednost sofinanciranja konzorcijskih partnerjev (neto), ki so MSP, znašati najmanj 23 % od celotne vrednosti sofinanciranja projekta.
– stopnja sofinanciranja za stroške v fazi 1 in fazi 3 je do 70%. Za stroške v fazi 2 pa za stroške dela in storitve 40/50/60%, za nakupe SW in HW pa 15/25/35% (mala / srednja / velika podjetja)

Upravičeni stroški so
– stroški plač
– stroški storitev zunanjih izvajalcev
– nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
– stroški materiala in opreme, potrebnih za prilagoditev osnovnih sredstev

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323