Iskanje po ključni besedi

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022)

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Predmet razpisa je sofinanciranje zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt) in lansiranja tržnih produktov na trg.

OPIS:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in zavodi.

POGOJI:
Pogoji za prijavitelja:
– je malo ali srednje veliko podjetje (po uredbi Komisije),
– je ustanovljeno med 1.1.2021 in 15.3.2022,
– rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan,
– podjetje mora poslovati z dobičkom najkasneje v letu 2024,
– razvoj mora potekati v podjetju,
– vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor,
– zaposluje 1 osebo za polni delovni čas v času projekta.
– Višina osnovnega kapitala nad 23.001 EUR prinese 20 točk.

Pred prijavo na razpis bo do predvidoma 13.4.2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 30 točk.

SREDSTVA:
– Višina razpisanih sredstev: 2.160.000 EUR, od tega do ½ za vsako Slo kohezijsko regijo
– Podprtih projektov bo največ 40, oziroma 20 po kohezijski regiji.
– Višina subvencije: 54.000 EUR, znesek se bo nakazal v treh tranšah, 10.000 EUR v 2022, 12.000 EUR v 2023 in 32.000 EUR v 2023.
– Stopnja sofinanciranja: 100 %
– Upravičeni stroški: pavšalno sofinanciranje za namene zagona inovativnega podjetja, razvoja MVP in lansiranja tržnih produktov na trg.
– Državna pomoč se dodeli po pravilu de minimis.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323