Iskanje po ključni besedi

JAVNI RAZPIS ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO PODJETIJ (KONZORCIJI) – 44 mio EUR

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Konec leta 2021 pričakujemo s strani MGRT objavo novega razpisa za digitalno transformacijo podjetji (konzorcijev), iz načrta okrevanja in odpornosti (NOO) za podjetja, kjer naj bi konzorciji pridobili od 1 mio EUR do 2,5 mio EUR nepovratnih sredstev.

Cilj razpisa je zagotoviti večjo produktivnost in dodano vrednost na zaposlenega v podprtih podjetjih, komercializacijo tehnoloških inovacij ter na drugi strani tudi krepitev kompetenc vodstva ter zaposlenih v podprtih podjetjih za nadaljnjo rast in razvoj.

Upravičenci bodo velika in večja srednje velika podjetja, ki bodo v konzorcijih z malimi inovativnimi ali start-up in scale-up podjetji in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetji. Pričakovana podpora bo za cca. 20 konzorcijev.

Med upravičene stroške razpisa bodo spadali:
– stroški zunanjih izvajalcev (priprava digitalne strategije, razvoj, implementacija),
– stroški nakupa opreme (senzorika, prilagoditve obstoječe opreme, nakupi nove strojne in programske opreme in strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za IoT, integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, integracijo v blockchain platformo),
– stroški dela.

Za konzorcije bo pomembna tehnološka krepitev oz. digitalna transformacija z namenom doseganja večje učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti prek uporabe naprednih tehnologij, vključevanje vodstva in zaposlenih v izvedbo digitalne transformacije (krepitev kompetenc in znanja, ki ostane v podjetju), prilagoditev poslovnih funkcij skozi nove poslovne modele za fleksibilizacijo dostopa do trga in prilagoditev novim regulatornim zahtevam iz naslova potrošniške zakonodaje, digitalnih storitev in trgov ter digitalnega financiranja, prilagoditev v navezavi na institucionalne in administrativne spremembe in poenostavitve, osredotočenost na napredne tehnologije, kot so npr.: robotika in avtomatizacija procesov, IOT, AI, transformacija odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo), Blockchain tehnologije in tehnologije distribuiranih zapisov ter prispevek k zeleni transformaciji, saj bo moral projekt oz. rezultati projekta vplivati na doseganje okolijske trajnosti in pri tem odgovarjati tudi na izzive prehoda v krožno gospodarstvo.

 

Pomembno bo (povzeto po ppt by MGRT):
– Tehnološka krepitev – digitalna transformacija z namenom doseganja večje učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti prek uporabe naprednih tehnologij
– Okolijski vidik: Okolijska trajnost
– Povezovanje velikih podjetij z inovativnimi start up, scale up podjetji in ostalimi MSP
– Vključevanje vodstva in zaposlenih v izvedbo digitalne transformacije (krepitev kompetenc in znanja, ki ostane v podjetju)
– Prilagoditev poslovnih funkcij skozi nove poslovne modele za fleksibilizacijo dostopa do trga in prilagoditev novim regulatornim zahtevam iz naslova potrošniške zakonodaje, digitalnih storitev in trgov ter digitalnega financiranja: oblikovanje novih produktov in storitev za digitalen trg, dostop do novih oblik trženja in prilagoditev na zahteve trga (e-trgovina), navezave na platforme, prilagoditve poslovnih funkcij digitalnemu financiranju
– Prilagoditev v navezavi na institucionalne in administrativne spremembe in poenostavitve (e-identiteta oziroma digitalna izkaznica podjetij)
– Osredotočenost na napredne tehnologije, kot so npr.: Robotika in avtomatizacija procesov, Internet stvari, Umetna inteligenca, transformacija odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo), Blockchain tehnologije in tehnologije distribuiranih zapisov…

– Izkazujemo prispevek tudi k zeleni transformaciji – osredotočenje ali projekt/rezultati projekta vplivajo na doseganje okolijske trajnosti in pri tem odgovarjajo tudi na izzive prehoda v krožno gospodarstvo
– Ali upravičenec oblikuje industrijsko verigo vrednosti na način, da prispeva k zmanjšanju porabe surovin in energije v proizvodnih procesih na ravni vključenih podjetij (zmanjševanje rabe materialov, vode, energije, zmanjševanje nastalih odpadkov in emisij, valorizacija odpadnih surovin, optimizacija logistike in distribucije) in/ali na ravni produkta/storitve (npr.: sprememba poslovnega modela v smislu prodaje storitve namesto produkta; podaljšanje življenjske dobe produkta, vključno s spremembo zasnove za lažje vzdrževanje in/ali razgradnjo; zmanjševanje porabe energije/vode/ materialov v času delovanja produkta/storitve; zmanjšanje količin uporabljenih materialov, vgrajenih v izdelek, uporaba inovativnih materialov, redki materialov in/ali se jih da reciklirati/so že sekundarne surovine; uporaba obnovljivih materialov in energije; zmanjšanje količin embalaže, itd.) ter
Industrija 5.0 – kot npr: ali upravičenec oblikuje industrijsko verigo vrednosti, ki ima manjši negativni vpliv na okolje, ali projekt upošteva okolijske obremenitve v življenjski dobi in predvideva podaljšan življenjski ciklus produkta/storitve z uporabo nelinearnega oziroma krožnega poslovnega modela, ali so upoštevane okolijske obremenitve v življenjski dobi končnega produkta, ali projekt predvideva izvedbo t.i. brownfield investicije namesto greenfield naložb.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323