Iskanje po ključni besedi

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, vključujoč naprave za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije:
1) nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
2) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
3) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
Točki 2) in točka 3) predstavljata upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke 1).

OPIS:
Prijavijo se lahko podjetja registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah: gospodarske družbe, sp-ji ter zadruge. Razpis določa še druge določbe in glavne dejavnosti podjetja, ki se ne morejo prijaviti na ta razpis.

POGOJI:
Pogoji projekta
– Kupi in vgradi se lahko le nove naprave za proizvodnjo električne energije in le tiste z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.
– Projekt mora biti fizično in finančno zaključen v enem letu po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 31. 10. 2023.
– Prijavitelj mora razpolagati z relevantnimi dovoljenji, pravicami in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega razpisa predpisuje Energetski zakon.
– Prijavitelj mora imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje (velja za naprave moči nad 1 MW).
– Operacija se lahko izvaja na eni ali več lokacijah.
– Prijavitelj mora imeti potrjeno ID dokumentacijo, izdelano skladno z Uredbo in ne sme biti starejša od enega leta
– Prijavitelj bo moral poročati o doseženih učinkih in obvestiti agencijo o izvedbi projekta.

SREDSTVA:
– Skupna višina razpisanih sredstev je 5.000.000 EUR.
– Upravičeni stroški so:
.     a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
.     b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
.     c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
.     d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
.     e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
– Minimalna vrednost projekta mora biti vsaj 100.000 EUR brez DDV.
– Stopnja sofinanciranja = 20% in hkrati največ 200 EUR na 1kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo el. energije z izrabo sončne energije.
– Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323