Iskanje po ključni besedi

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi kriterija Letnega prometa v IPI in Aktive v BS!

POGOJI:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ter dalje ves čas trajanja projekta vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca/strokovnjaka izbranega usposabljanja), iz kataloga strokovnjakov digitalnih kompetenc, ki ga vodi DIH.
– Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
– Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20% zaposlenih v podjetju.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
– Usposabljanje ne sme biti izvedeno pred objavo javnega poziva (8.10.2021).

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 1.300.000,00 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 600 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR. Za enega zaposlenega možno uveljavljati največ 600 EUR subvencije.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 6 (šest.) mesecev od podpisa pogodbe
– Upravičeni stroški so stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca)
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov je do 30. 9. 2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega vavčerja za dvig digitalnih kompetenc.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323