Iskanje po ključni besedi

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen in cilj tega javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave patentne prijave, prijave modela, znamke; prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino; ter prevoda prijave.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi kriterija Letnega prometa v IPI in Aktive v BS!

Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ter dalje v času trajanja projekta vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca v kolikor se zanj odloči. Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:
– patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/seznam-zastopnikov/)
– tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,
– prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Upravičeni stroški:
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
• Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
• Stroški prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
• Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 600.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 500 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR (brez vključenega popolnega preizkusa), oz. 9.999,99 EUR (z vključenimi popolnim preizkusom).
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 (dvanajst.) mesecev od podpisa pogodbe.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.
– Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323