Iskanje po ključni besedi

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi kriterija Letnega prometa v IPI in Aktive v BS!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ter v času trajanja projekta vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za področje prenosa lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi.
– Prijavitelj mora v vlogi navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos lastništva, ki ga vodi SPIRIT
– Aktivnosti na področju prenosa lastništva ne smejo biti izvedene pred 1.1.2021.
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 300.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
.   – 1. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
.   – 2. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
.   – 3. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.
– Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500 EUR, maksimalna za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 (dvanajst.) mesecev od podpisa pogodbe.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 1.1.2021 do 30.9.2023.
– Prijavitelj lahko pridobi sredstva za vsak sklop aktivnosti samo enkrat v obdobju 2021 – 2023 (pod pogojem, da od leta 2020 za isti sklop aktivnosti še ni prejel sofinanciranega vavčerja), pri čemer lahko odda vlogo za vsak posamezni sklop ločeno ali za več sklopov skupaj.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323