Iskanje po ključni besedi

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva MSP podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega izvajalca, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi kriterija Letnega prometa v IPI in Aktive v BS!

POGOJI:
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ter dalje ves čas trajanja projekta do oddaje zahtevka vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– Podjetje prijavitelja je ustanovljeno največ pet let pred datumom oddaje vloge.
– Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO
– Prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu na voljo 400.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina subvencije je 500 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 (dvanajst.) mesecev od podpisa pogodbe.
– Sofinancirajo se stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
– Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Prijavitelj lahko po javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2020 še ni pridobil sofinanciranega vavčerja za protopitiranje.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323