Iskanje po ključni besedi

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k statusnemu preoblikovanju:
– samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
– delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno; ali
– zadruge v gospodarsko družbo ali obratno;
z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

OPIS:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v R Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP podjetja). Pri določitvi velikosti podjetja je potrebno upoštevati morebitne povezane osebe! Da se podjetje še uvrsti med MSP podjetja, je prvi ključni kriterij manj kot 250 zaposlenih, v mejnih primerih pa potrebno preveriti tudi kriterija Letnega prometa v IPI in Aktive v BS!
Drugi pogoji:
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ter dalje v času trajanja projekta vsaj 1 zaposlenega po podatkih ZZZS.
– Statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred 1.1.2021
– Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
– Prijavitelj lahko po javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega vavčerja za statusno preoblikovanje.

POGOJI:
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
– stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
– notarski stroški,
– stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

SREDSTVA:
– Skupno na tem javnem pozivu v 2021-2023 na voljo 200.000 EUR.
– Stopnja sofinanciranja do največ 60% upravičenih stroškov.
– Minimalna višina neto subvencije je 1.000 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
– Aktivnosti morajo biti zaključene ter zahtevek oddan v roku 12 (dvanajst.) mesecev od podpisa pogodbe
– Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
– Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323