Iskanje po ključni besedi

Vavčerji za intelektualno lastnino za mala in srednja podjetja preko novo vzpostavljenega sklada nepovratnih sredstev – SME fund

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

NAMEN:
Sofinanciranje dveh vrst storitev:
1. storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP scan),
2. osnovne pristojbine za prijavo blagovnih znamk in modelov.
Prijavitelj lahko odda samo eno vlogo za storitev 1 ali storitev 2 ali kombinacijo obeh. Prijavitelj lahko vsako storitev zahteva le enkrat.

OPIS:
Upravičeni prijavitelji so lahko mala in srednja podjetja oziroma vsi pravni subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost s sedežem v EU.

POGOJI:
Upravičeni stroški so
– Storitev 1 – Storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine lahko sestavljajo naslednji koraki: začetna analiza, obisk in razgovor. Končni rezultati: strokovnjak bo osebno ali prek videoposnetka/konference na daljavo evropskemu MSP predložil poročilo. Pri tem gre za fiksni znesek upravičenih storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine.
– Storitev 2 – pristojbine za prijavo blagovnih znamk in modelov: vlogo za blagovne znamke in modele je mogoče oddati pri enem od nacionalnih uradov za intelektualno lastnino ali pri uradu EUIPO. V zahtevku je mogoče označiti več blagovnih znamk in modelov. Pri blagovnih znamkah gre za osnovno pristojbino, plačano v trenutku oddaje vloge, brez dodatnih razredov blaga in storitev. Pri modelih gre za osnovno pristojbino, plačano v trenutku oddaje vloge, brez kakršnih koli dodatnih pristojbin za objavo ali odlog.
– Izvajanje ukrepa se lahko začne prvi dan po datumu uradnega obvestila o izboru
– Ukrep, ki je bil zahtevan ali zaključen že pred začetnim datumom, bo veljal za neupravičenega.
– Ukrep bo veljal za upravičenega, če bo storitev zahtevana v 30 koledarskih dneh po začetnem datumu ukrepa
– Ukrep se mora končati do 31. 12. 2021 („končni datum“).

SREDSTVA:
– Višina razpisanih sredstev znaša 20.000.000 eur
– Stopnja in višina sofinanciranja je za storitev 1: 75%, ter za storitev 2: 50%
– Skupno višina odobrenih sredstev ne more presegati 1.500 EUR
– Sredstva se bodo razdelila po vrstnem redu prejetih prijav.

Brezplačen posvet strokovnjaka

Želite še uspešnejše poslovati? Naročite se na brezplačen posvet našega strokovnjaka in preverite rešitve, ki vam bodo pomagale do lažje realizacije vaših idej in uspešnosti vašega poslovanja.

E-NOVICE

Prijava na E-novice

Bodite informirani o novih razpisih in pomembnih novicah.

040 200 323